دسته: اردبیل

نمایش 40

بانک اطلاعات مشاغل شهر گرمی استان اردبیل

90,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1600 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر پارس آباد استان اردبیل

310,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4750 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر نیر استان اردبیل

45,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 875 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل مشکین شهر استان اردبیل

170,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2850 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر خلخال استان اردبیل

70,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1150 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر بیله سوار استان اردبیل

135,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2300 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاغل شهر اردبیل

780,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 14500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل مشاغل استان اردبیل

950,000 تومان
نوع فایل : Excel
تعداد رکورد : 29000 عدد
اطلاعات کامل این استان حذف و فقط موبایل این اصناف به همراه نام شهر داخل فایل ارائه می شود.
سبد خرید