دسته: پوشاک

نمایش 40

بانک اطلاعات پوشاک کشور

5,500,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 154000  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان شال و روسری کشور

180,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2380 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مانتو فروشی های کشور

260,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان پوشاک بچه گانه کشور

340,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 5100 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان پوشاک زنانه کشور

1,280,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 24000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان پوشاک مردانه کشور

690,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 14700 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان کیف و کفش کشور

1,380,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 27000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید