دسته: هنر و صنایع دستی

نمایش 40

بانک اطلاعات قالیبافان کشور

25,000 تومان
بانک اطلاعات قالیبافان کشور تمام اطلاعات قالیبافان کشور صنف آنلاین دارای موبایل میباشد و اگر رکوردی موبایل نداشته باشد جز تعداد

بانک اطلاعات صنایع دستی کشور

290,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3850  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان ساز موسیقی کشور

45,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 650 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید