دسته: صنعت

نمایش 40

بانک اطلاعات فروشندگان پلاسکو کشور

480,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوازم خانگی کشور

2,600,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 53000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات کارخانه داران کشور

3,500,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 42000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات کامپیوتر و قطعات کشور

980,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 14700  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان موبایل کشور

1,250,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 25000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوازم صوتی و تصویری کشور

330,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4200 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات رستوران و فست فود کشور

1,750,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد: 41000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوازم ایمنی و آتش نشانی کشور

85,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1100 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات ماشین آلات کشاورزی کشور

95,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات صنایع پلاستیکی کشور

80,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1160 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات صنایع فلزی کشور

450,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات cnc کاران و برش کاران کشور

85,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1005 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تراشکاران کشور

490,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6200 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تابلو سازان کشور

165,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2350 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات بسته بندی کالا کشور

50,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 730 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات آهن آلات و ضایعات کشور

550,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 7300 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات آلومینیوم سازی کشور

250,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3228 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید