دسته: صنایع غذایی

نمایش 40

بانک اطلاعات سوپر مواد غذایی های کشور

2,500,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 140000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات آجیل و خشکبار کشور

630,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 8500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوازم قنادی کشور

40,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان برنج کشور

270,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات آب میوه فروشی و بستنی

25,000 تومان
بانک اطلاعات فروشندگان آب میوه و بستنی کشور تمام اطلاعات فروشندگان آب میوه و بستنی کشور صنف آنلاین دارای موبایل میباشد
سبد خرید