دسته: خدمات وسایل نقلیه

نمایش 40

بانک اطلاعات لوازم یدکی خودرو

1,105,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 20223 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات کارواش کشور

290,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3940 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات نمایشگاه ماشین خودرو

480,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 8160 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان دوچرخه کشور

155,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1768  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان لاستیک کشور

575,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6700 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوازم یدکی موتور سیکلت کشور

595,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6950 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تعویض روغن و فروش روغن خودرو کشور

950,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 14589  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات صافکاری و نقاشی خودرو کشور

480,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 11473 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات باطری سازی خودرو کشور

480,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 8000 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تعمیر کنندگان خودرو سنگین

50,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد :   265 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تعمیر کنندگان خودرو کشور

1,750,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 35000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تعمیرکنندگان موتورسیکلت کشور

250,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4400 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات اگزوز سازان کشور

85,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 900 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشگاه اسپرتی خودرو

230,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4500 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات آپاراتی های کشور

185,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2800 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید