دسته: خدمات منزل

نمایش 40

بانک اطلاعات کلیدسازان و قفل سازی کشور

85,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1530  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات قالیشویی های کشور

120,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1220 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات خشکشویی های کشور

180,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تعمیرکنندگان لوازم خانگی کشور

550,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 7660 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید