دسته: خدمات مسافرتی

نمایش 40

بانک اطلاعات هتل‌های کشور

175,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1820 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مسافر خانه‌های کشور

80,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 860عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات آژانس‌های مسافرتی کشور

150,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2113 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید