دسته: خدمات مجالس

نمایش 40

بانک اطلاعات گل فروشی‌های کشور

290,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 5020 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات ظروف کرایه و یکبار مصرف

95,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2500 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تشریفات مجالس کشور

150,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2100 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تالار و باغ‌های کشور

95,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1500 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات آتلیه‌های عکاسی کشور

750,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 11300 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید