دسته: خدمات ساختمان

نمایش 40

بانک اطلاعات فروشندگان کاشی و سرامیک کشور

470,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان

435,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6174 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوازم کابینت وفروش ام دی اف کشور

185,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2450 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان سرمایشی و گرمایشی

135,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات یراق آلات کابینت

65,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 641  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تاسیسات کشور

480,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 7800 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات کانال سازان کشور

125,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1100 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات کابینت سازان کشور

1,400,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 18600 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات پیمانکاران ساختمان کشور

340,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1960 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات نجاران کشور

425,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4400 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان موزاییک کشور

130,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1260 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان مصالح ساختمانی

775,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 16500 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاورین املاک کشور

2,570,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 128634 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان ماشین آلات ساختمانی

120,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 550 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوله کش های آب و گاز کشور

415,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6400 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان لوله و اتصالات کشور

215,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1760 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات ایزوگام و آسفالت کشور

280,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3100 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات شیشه ساختمان کشور

370,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4400 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات سیستم های حفاظتی

80,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 600 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات سنگ های ساختمانی کشور

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3370 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان رنگ ساختمانی کشور

210,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2200 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات درب ضد سرقت کشور

85,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 600 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات درب و پنجره کشور

750,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 8060 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تیرچه بلوک کشور

390,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6150 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات برق و الکترونیک کشور

1,470,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 15500 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات بتن ریزی و آرماتور بندی کشور

325,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3200 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات ابزار آلات کشور

1,100,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد کل رکورد : 15000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات جوشکاران و آهنگران کشور

950,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 14600 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات شرکت های آسانسور کشور

95,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 620 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان آجر کشور

175,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2400 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات خدمات ساختمان کشور

12,000,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد کل رکورد : 290000 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات شرکت های ساختمانی کشور

تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد :   عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید