دسته: خدمات ساختمان

نمایش 40

بانک اطلاعات فروشندگان کاشی و سرامیک کشور

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان

435,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6174 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوازم کابینت وفروش ام دی اف کشور

185,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2450 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان سرمایشی و گرمایشی

75,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات یراق آلات کابینت

65,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 641  عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تاسیسات کشور

480,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 7800 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات کانال سازان کشور

125,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1100 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات کابینت سازان کشور

930,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 19500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات پیمانکاران ساختمان کشور

340,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1960 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات نجاران کشور

425,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4700 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان موزاییک کشور

130,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان مصالح ساختمانی

775,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 17700 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات مشاورین املاک کشور

2,570,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 128634 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان ماشین آلات ساختمانی

80,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 550 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات لوله کش های آب و گاز کشور

215,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6400 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان لوله و اتصالات کشور

185,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 1860 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات ایزوگام و آسفالت کشور

170,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3337 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات شیشه ساختمان کشور

370,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4871 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات سیستم های حفاظتی

80,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 600 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات سنگ های ساختمانی کشور

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3370 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان رنگ ساختمانی کشور

140,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2400 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات درب ضد سرقت کشور

85,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 600 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات درب و پنجره کشور

650,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 8700 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات تیرچه بلوک کشور

270,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 6450 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات برق و الکترونیک کشور

1,170,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 17500 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات بتن ریزی و آرماتور بندی کشور

250,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 3400 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات ابزار آلات کشور

780,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد کل رکورد : 15000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات جوشکاران و آهنگران کشور

790,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 15500 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات شرکت های آسانسور کشور

950,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 620 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات فروشندگان آجر کشور

175,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 2400 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات خدمات ساختمان کشور

12,000,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد کل رکورد : 290000 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات شرکت های ساختمانی کشور

25,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد :   عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید