دسته: حمل و نقل

نمایش 40

بانک موبایل رانندگان کشور

6,500,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد :  360000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک اطلاعات پیک موتوری کشور

30,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 950 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل وانت تلفنی کشور

350,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 15000 عدد   مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر

بانک موبایل تاکسی تلفنی های کشور

175,000 تومان
نوع فایل : Excel تعداد رکورد : 4000 عدد مشخصات فایل : نام فرد مسئول, نام فروشگاه یا مرکز, آدرس پستی, شماره موبایل, تلفن ثابت, شهر
سبد خرید