بانک اطلاعات مشاغل . اصناف . اتحادیه های کشور

صفحه اصلی | بانک اتحادیه ها | پرداخت آنلاین | خدمات دیگر شرکت | تماس با ما | ورود به سامانه ارسال پیامک

پایانه های مسافربری1

تعاوني شماره 1

   55065177-55066493
2

تعاوني شماره 2

   55065175-55061312-55314555-55311
3

تعاوني شماره 3

   55067843-5506679
4

تعاوني شماره 4

   55065183-55067124
5

تعاوني شماره 5

   55065178-553047041
6

تعاوني شماره 6

   55065179-55301267-55301269
7

تعاوني شماره 7

   55065172-55310082
8

تعاوني شماره 8

   55065184-55061332
9

تعاوني شماره 9

   55065184-55061332
10

تعاوني شماره 10

   55060045
11

تعاوني شماره17

   55065183-5066845-55310284-6
12

تعاوني شماره 11

   55065174-5534744
13

تعاوني شماره 12

   55065065173
14

تعاوني شماره 13

   55065171
15

تعاوني شماره 14

   55060049
16

تعاوني شماره 15

   55065180-55065523-55315925-6
17

تعاوني شماره 16

   55065176


 

شماره تلفن شركت هاي مستقر در پايانه جنوب 


رديف

  نام شركت

تلفن
1

مسافربري خاور پيما

    55067586
2

شركت مسافربري سير سفر ايران

    55069550-55315401
3

مسافر بري هفده گانه قم

    55115201
4

مسافربري شبديزكاوه(سواري)

    55066736
5

مسافربري اميد روش (ميني بوسراني)

    55066373
6

تعاوني ميني بوسراني تهران جنوب

    55063097
7

تعاوني ميني بوسراني حومه شرق

    55311428
8

ميني بوسراني تهران- گرمسار

    1311428


3 شماره تلفن تعاوني ها و شركت هاي مسافربري مستقر در پايانه غرب 


رديف

  نام تعاوني

تلفن
1

تعاوني1

    44645452
2

تعاوني2

    446411532
3

تعاوني3

    44464219
4

تعاوني4

    44640552
5

تعاوني5

    44643608
6

تعاوني6

    44464438
7

تعاوني7

    44644599
8

تعاوني8

    44643793
9

تعاوني9

    44643328
10

تعاوني10

    44642027
11

تعاوني11

    44641069
12

تعاوني12

    44662049
13

تعاوني14

    44663867
14

تعاوني15

    44663541
15

تعاوني16

    44661244
16

تعاوني17

    44646049

3 شماره تلفن تعاوني هاي مسافربري اتوبوس، ميني بوس و سواري مستقر در پايانه شرق 

رديف

  نام تعاوني و شركت

تلفن
1

تعاوني1

    77865530
2

تعاوني2

    77860151
3

تعاوني7

    77886180
4

تعاوني14

    77865910
5

تعاوني15

    77868144
6

سيروسفر

    77865696
7

ميني بوس تهران شمال

    77860012
8

ميني بوس تهران بومهن ورود هن

    77885014
9

ميني بوس تهران دماوند

    رودهن داخلي239 - 77864355
10

شركت سواري ساري گشت

    778529
11

سواري وحدت

    770907
12

سواري كرايه گل سير

    7789371
13

تعاوني4

    77864261


3 شماره تلفن شركت هاي مسافربري فعال در پارك سوار بيهقي 

رديف

  نام شركت

تلفن
1

شركت سير وسفر887

    88743419
2

شركت سير وسفر887

    88756680-88753607
3

شركت همسفر

    88753601
4

شركت تعاوني4

    88753604
5

شركت تعاوني 14

    88752414
6

شركت تعاوني 15

    88752415-1
7

شركت تعاوني 17

    88752417
8

شركت واحداتوبوسراني

    88763182
9

تاكسيراني

    88743762-3

* بانک اطلاعات مشاغل
* بانک مشاغل
* بانک اصناف کشور
* بانک مشاغل و اصناف کشور
* بانک مشاغل استان ها
* بانک اطلاعات مشاغل ایران
* بانک مشاغل ایران
* بانک اصناف ایران
* بانک مشاغل و اصناف ایران
* بانک اتحادیه های استان ها
* بانک اطلاعات مشاغل ایران
* بانک اتحادیه های کشور
* بانک اصناف ایران
* بانک مشاغل و اصناف ایران
* مشاغل
* بانک شماره
* پرتال مشاغل
* لیست مشاغل کشور
* لیست اصناف کشور
* اصناف

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت رایسان می باشد